GDPR

Her kan du læse om, hvordan Eriks Ejendomsservice behandler persondata

Vi behandler en række persondata for at kunne overholde lovgivningen og kontrakten med dig. Vi har dine kontaktinformationer, så vi kan kommunikere med dig og i forbindelse med fakturering. Vi indsamler og behandler kun de personoplysninger, der er nødvendige og relevante.

Vi indsamler følgende personoplysninger, som benyttes ved tilbudsgivning og fakturering:

 • Dit navn, adresse, tlf. nr. og e-mail adresse
 • Hvilken tjeneste du køber
 • Evt. SE-nr, EAN-nr, CVR-nr
 • Evt. kontaktinformation og reference på vores kontaktperson i jeres virksomhed

De fleste af de oplysninger får vi af dig selv og vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på et lovligt sagligt grundlag, som ikke kræver dit udtrykkelige samtykke.

Dine rettigheder i henhold til Persondataforordningen:

 • retten til at få indsigt i, hvad der er registeret
 • retten til at kræve eventuelle fejl rettet
 • retten til at få oplyst, hvornår oplysningerne slettes
 • retten til at få dine personoplysninger slettet

Ønsker du at benytte dig af dine rettigheder, beder vi dig skrive til os på: e.e.kontor@outlook.dk

Sletning af oplysninger

Oplysninger om ansøgere til ledige stillinger slettes, når ansøgningsproceduren er afsluttet, for så vidt angår de ansøgere, som ikke blev ansat, og senest 1 år efter modtagelsen af ansøgningen.

Oplysninger om ansatte slettes, når ansættelsesforholdet ophører, dog bevares oplysninger om løn, skat og – for så vidt angår udlændinge – pasoplysninger – i 5 år efter ansættelsesforholdets ophør af hensyn til myndighedernes kontrol med virksomheden. Andre oplysninger slettes senest 1 år efter fratrædelsen.

Oplysninger om samhandelspartnere (lejere, kunder og leverandører) slettes 5 år efter, at sidste samhandel er foregået.

Kundeoplysninger gemmes kun så længe I benytter vores services, hvorefter de slettes senest 5 år efter den sidste transaktion.

Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver kun oplysninger, når det er nødvendigt. Det kan være:

 • af hensyn til varetagelsen af opgaven/servicen
 • hvis vi er forpligtet til det i henhold til lov
 • ved tvister, erstatningskrav og inddrivelse
 • hvis den person, oplysninger vedrør, har givet samtykke til det

Underdatabehandlere

Eriks Ejendomsservice har indgået aftale med en række underdatabehandlere. F.eks. har vi en databehandleraftale med Visma E-conomic, som vi bruger som vores økonomisystem – det er her, alle personoplysninger om kunder og leverandører er indtastet. Vores underdatabehandlere skal også overholde vores sikkerhedskrav, og de må ikke bruge personoplysninger, som de modtager fra os til andre formål.

Tekniske og organisatoriske foranstaltninger

Vi har gennemført tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt, uautoriseret offentliggjort og mod at uvedkommende får adgang til dem.

Cookies

Vores hjemmeside bruger cookies både til tekniske funktioner, samt til statistik og markedsføring.

Sidst opdateret d. 20. marts 2023.